เครื่องมือตรวจวัดทางAE(Acoustic Emission)
Bearing Checker :


      
                                                                                                                                       JP/ EN
  
TH
ผู้ผลิตKittiwake Developments Ltd. เป็นผู้ผลิตเครื่องมือวัดสำหรับการตรวจสอบและติดตามสภาพเครื่องจักรอย่างหลากหลาย โดยมีอุปกรณ์ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับการใช้งานตรวจสอบสภาพตลับลูกปืน ชุดเกียร์ และเครื่องจักรกลหมุนประเภทต่างๆ (Machine Health Checker: MHC) ได้แก่
  • MHC-Memo Pro
  • MHC-Classic Plus
  • MHC-Bearing Checker
Click here for more information on the MHC range of products.

 


Kittiwake Developments Ltd.ออกแบบ ผลิตและจำหน่ายหัววัดสัญญาณและอุปกรณ์เสริมซึ่งสามารถใช้งานได้กับเครื่องมือหรือระบบการวัดและวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน รวมถึงมีระบบวัด Vibration monitoring แบบออนไลน์(On-line) เพื่อต้องการเฝ้าระวังเครื่องจักรแบบระยะไกลด้วย(Remote monitoring)

Click here for more information on MHC-Sensors

: Vibration Detector-Vibration Analysis

                    
  
 Acoustic Emission Equipment :

 
            


 


บริษัท Kittiwake Developments Ltd. ยังได้ออกแบบและผลิตหัววัดสัญญาณอคูสติกอีมิสชัน (Acoustic Emission) สำหรับการประยุกต์ในการวิจัยและพัฒนาสำหรับผู้ที่ต้องการวิเคราะห์สัญญาณในรูปแบบต่างๆ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อหาความสัมพันธ์ของลักษณะสัญญาณกับสภาพการทำงานของเครื่องจักรได้

Click here for more information on R&D sensors

 


Kittiwake Developments Ltd. ยังมีเครื่องมือตรวจวัดสำหรับงาน Static Equipment หรืองานที่ประกอบไปด้วยโครงสร้างขนาดใหญ่ Structural Monitoring เพื่อตรวจสอบความบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโครงสร้าง โดยสามารถทำการจัดเก็บ ประมวลผลสัญญาณอคูสติกอีมิสชัน ในรูปแบบของโครงข่ายเครื่องมือวัดระยะไกลได้ (Large Structural Monitoring) เช่น การตรวจวัดท่อ (Pipeline), ถังบรรจุ(Storage Tank), การกัดกร่อนที่พื้นถัง (Tank Floor Corrosion), หอกลั่น (Column), สะพาน(Bridge) เป็นต้น โดยเครื่องมือที่เรียกว่า SIMPAL System

Click here for more information on SIMPAL
: Structural Monitoring