กิจกรรม

 
 JP/ EN
  
TH
2-3 พฤศจิกายน 2560 : ออกจัดบูทงาน Thailand Corrosion and Prevention Conference 2017 (TCPC2017) ที่โรงแรม Jomtien Palm Beach พัทยา เพื่อแสดงสินค้าและงานบริการของบริษัท และสร้างความร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ